22. april - svetovni dan Zemlje

Rižanski vodovod Koper - Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

22. april, po vsem svetu že več kot 40 let znan kot svetovni dan Zemlje, je trenutek, ko se moramo tudi posamezniki spomniti naše okoljske odgovornosti do planeta Zemlje. Ali sami z našimi vsakodnevnimi dejanji in navadami pripomoremo k čistejšemu okolju? Je naše upravljanje z energijo varčno? Ali delujemo v smeri ohranjanja Zemljinih naravnih danosti? Ali so torej tudi naša dejanja tista, ki pripomorejo k podnebnim spremembam?

Kot družba se namreč še zmeraj premalo zavedamo pomena čiste in neokrnjene narave. Razmislek o naših dejanjih zgolj na dan Zemlje ni dovolj, saj je okoljsko zavedno treba ravnati prav vsak dan. Varčna raba vode in energije, ločevanje odpadkov in premišljena uporaba grelnih in klimatskih naprav  so le nekateri od ukrepov, ki jih prav vsak od nas lahko z malce truda integrira v svoj vsakdan, a bodo bistveno pripomogli k čistejšemu in bolj zdravemu okolju.