1000 litrov pitne vode = skodelica bele kave

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

V nekaj prejšnjih številkah Žurnala24 (28.9.07, 4.10.07) in Žurnala (5.10.07) je novinarka Suzana Kos pisala o družbi Rižanski vodovod Koper (RVK) in tudi o direktorju družbe, Zdravku Hočevarju.

Kljub temu, da je za svoje pisanje na nas naslovila pisna vprašanja in nanje dobila točne pisne odgovore, je bila interpretacija le-teh po našem mnenju zavajajoča, pisanje pa tendenciozno.

Glede na novinarkino skromno poznavanje delovanja naše družbe in tehnično nepoznavanje problematike vodooskrbe, se čutimo izzvane, da na del njenega pisanja odgovorimo. Profesionalno bi bilo, da bi tematiko, ki je ne pozna dovolj dobro, preverila pri nas. Na vsa vprašanja bi ji, prav tako kot na doslej zastavljena, seveda odgovorili.

V našem interesu je namreč zgledno sodelovanje z mediji in preko njih s številnimi javnostmi, ki jih posamezni medij nagovarja.

Menimo namreč, da je bil s temi prispevki prizadet interes naše družbe, bralci – naši odjemalci pa so bili zavedeni.

Kot iz istega razloga tudi ne komentiramo pisanja o službenem avtu našega direktorja. Na vprašanja v zvezi s tem je prejela točen odgovor, nastal pa je tekst, ki morda res vabi k branju, je pa zavajajoč in daleč od profesionalnega pisanja.

CENA VODE:

Cena za m3 vode je v vseh treh obalnih občinah enaka in znaša nekaj zadnjih let fiksnih 0,96 € (z vključenim vodnim povračilom in DDV). Ceno vode določa skupščina družbe, odobri pa jo finančno ministrstvo in ministrstvo za okolje in prostor. V ceni je zajeta 70 % amortizacija, ki je letno vrnjena v vzdrževanje in novogradnje vodovodnega sistema, iz katerega je oskrbovanih že 99,5 % naših občanov. V letu 2007 bomo v vodooskrbo investirali preko 10 mio evrov.

Samo nekaj večjih investicij v letih 2006 in 2007: vodovod Kastelec-Socerb, vodovod Rakitovec, vodovod po Pristaniški in Severni obvoznici v Kopru, vodovod Olmo, vodovod Beli križ-Pacug, vodovod v centru Portoroža, vodovod Medljan, vodovod Kocina-Grbci,...

Uspešen izid poslovanja družbe RVK je v celoti rezultat učinkovitega poslovanja tržnih sektorjev družbe, tako ustvarjen dobiček pa je vrnjen v nemoteno upravljanje in vzdrževanje tehnično zahtevnega in razvejanega vodovodnega sistema (upravljamo s skoraj 1000 km cevovodov in preko 2000 vodovodnih objektov), ki ga dosegamo z uvajanjem novih tehnologij, kot je telemetrija, daljinsko odčitavanje vodomerov, geoinformacijski sistem,… Vse to z enim ciljem – zagotavljanje zadostnih količin visoko kakovostne pitne vode vsem našim odjemalcem.

Astronomske cene vode, kot jih novinarka Kos imenuje, naenkrat izgubijo vso svojo dimenzijo, če se naredi tale primerjava: 1000 litrov pitne vode = skodelica bele kave.

 

USPEŠNI PRI OBVLADOVANJU VODNIH IZGUB:

Na RVK že vrsto let uspešno izvajamo aktivnosti zmanjševanja vodnih izgub, kamor prištevamo dejanske izgube vode in količine vode za tehnološke namene (izpiranja), ki so po metodologiji mednarodnega vodnega združenja ocenjeni na 7,01 m3/km/dan. Po tem kriteriju, ki upošteva skupno dolžino vodovodnega omrežja, sodimo med dobro vzdrževane vodovode, saj obvladujemo vodne izgube pod še dopustnimi 10 m3/km/dan. V svetu pa se vse bolj uveljavlja kot pokazatelj obvladovanosti vodnih izgub infrastrukturni indeks izgub »ILI«, ki poleg dolžine omrežja upošteva še gostoto priključitve, tlačne razmere in neprekinjenost vodooskrbe, prikazuje pa se v razponu od 1 (za zelo dobro vzdrževane vodovode) do 10 (za slabo vzdrževane vodovode). Vodovodni sistem RVK sodi med dobro vzdrževane in obvladovane vodovode, saj je v letu 2006 dosegel indeks ILI 3,5 in je za 0,1 indeksne točke nižji, kot leta 2005.

DOKAZANA VISOKA KAKOVOST PITNE VODE:

RVK zagotavlja svojim odjemalcem visoko kakovost pitne vode na domačih pipah, kar dokazujejo večletne laboratorijske preiskave. Zahteven in prepotreben postopek ultrafiltracije odstrani iz onesnažene izvirske vode vse nečistoče in mikroorganizme brez dodajanja kemičnih sredstev, ohrani pa raztopljene minerale in soli, ki dajejo vodi prijeten okus. Dodatno mehčanje vode javnega vodovodnega sistema RVK ni potrebno, je pa to prostovoljna odločitev slehernega odjemalca. Kakšni so vplivi mehčalcev na kakovost vode pa je že strokovna debata, ki sodi drugam.

Sara Krbavčič , 
tiskovna predstavnica RVK