Oskrba s pitno vodo varna in pod nadzorom

Oskrba z vodo je na območju obalnih občin varna in pod nadzorom, ne glede na potek sanacije mesta ekološke nesreče.

Temu v sled pričajo rezultati monitoringa vzorcev vode iz vira Rižane, ki smo ga po usmeritvah predstavnikov NLZOH, ARSO in NIJZ nastavili in ga izvajamo že od prvega dne izlitja kerozina.

Vzorce redno dostavljamo v koprski NLZOH tri krat dnevno, na vsakih 8 ur. Preiskujejo se na mineralna olja in v vseh do sedaj preiskanih vzorcih ni bilo zaznanih povišanih vrednosti.

Kerozin v vodi večinoma lahko prepoznamo po vonju in okusu ali po vidnem "filmu" plavajočem na površini. Okus in vonj se v večini primerov zazna že pri koncentracijah, ki so pod tistimi, ki bi povzročile učinke na zdravje. Da bi bili bolj na varni strani opravljamo redno dnevno organoleptični preizkus zajete podtalnice, to je zaznavanje vonja in vizualni pregled morebitnega madeža na površju, in sicer na vsake 4 ure. Do sedaj ni bilo opaziti sprememb.

Kljub temu, da oskrba z vodo poteka brez motenj, še vedno velja poziv k racionalni in varčni rabi pitne vode.

Rižanski vodovod Koper se vsem odjemalcem zahvaljuje za razumevanje.